« Yoake- Asagohan no Uta (Eiga baajon) Со склонов Кокурико Bakasuwagi »