« Yuuhi no Bushitsu Со склонов Кокурико E no Naka no Hata »