Shiroi Hana no Sakugoro (Gasshou)
0:54
« E no Naka no Hata Со склонов Кокурико Hatsukoi no Goro »